Strona główna O Rotary O klubie Członkowie Zarząd KontaktIII Charytatywny Bal Rotariański

Już po raz trzeci przyświecał nam cel nie tylko dobrej zabawy ale przede wszystkim
pozyskanie środków na sprzęt medyczny, w tym roku dla Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Udało się nam to zrealizować m.in. dzięki studentom Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i ofiarowali swoje prace,
które podczas licytacji osiągały niejednokrotnie wysokie kwoty.

Wykwintna kuchnia Hotelu Pod Różą i zespół muzyczny Blu Transfer sprawili,
iż wszyscy goście bawili się świetnie i wszyscy uznaliśmy ten wieczór
pod każdym względem udany.


II Charytatywny Bal Rotariański

II Charytatywny Bal Rotariański  

W przedostatnią sobotę karnawału w salach Hotelu Pod Różą na II Charytatywnym Balu Rotariańskim bawiło się z nami ok.120 osób.

Koleżanki i koledzy z pozostałych krakowskich klubów, nasi przyjaciele i znajomi, którzy zawsze wspierają nasze działania. Bal otworzyła Prezydent RC Kraków Centrum Joanna Menżyńska -Wąsik.

Koleżanki i koledzy z pozostałych krakowskich klubów, nasi przyjaciele i znajomi,
którzy zawsze wspierają nasze działania.
Wśród znakomitych gości wicemarszałek województwa małopolskiego
Wojciech Kozak z małżonką

Na aukcji charytatywnej na rzecz Fundacji "Macierzyństwo" przy Oddziale Ginekologiczno
- Połozniczym Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie licytowano prace studentów
ASP w Krakowie. Dzięki hojności naszych gości udało się zebrać ponad 10 tys. zł
Wspaniałe wyroby kulinarne kuchni Hotelu Pod Różą i grający do tańca zespół
"Blue Transfer" sprawiły, że zabawa trwała do białego rana.
 

I Charytatywny Bal Rotariański

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA  

W ostatnią sobotę karnawału w salach Hotelu Pod Różą na I Charytatywnym Balu Rotariańskim bawiło się z nami ok.180 osób.

Wśród  znakomitych gości wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak z małżonką,, prof.Adam Wsiołkowski  rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie , Stanisław Stępniewski  dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.Św.Ludwika w Krakowie,   koleżanki i koledzy z pozostałych krakowskich klubów i klubów z nami zaprzyjaźnionych a także nasi przyjaciele, którzy zawsze wspierają nas w naszych działaniach.

Tym razem ,oprócz wspaniałej zabawy chcieliśmy pozyskać  fundusze na doposażenie Oddziału Pulmonologii Niemowlęcej Szpitala Dziecięcego im.Św.Ludwika w Krakowie.

Pomogli nam w tym studenci ASP w Krakowie, którzy ofiarowali swoje prace na aukcje i nasi wspaniali goście, którzy ostro licytowali. Dzięki ich hojności udało się zebrać 15 tys.zł.

A potem już była tylko zabawa. Wspaniałe wyroby kulinarne kuchni  Hotelu Pod Różą i grający od tańca znakomity zespół „Blue Transfer”sprawiły , iż zabawa trwała do białego rana, a nam pozostało wierzyć, iż w następnych latach,  nasz bal w ostatnią sobotę karnawału stanie się tradycją.SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA  

Fundacja im.Brata Alberta narodziła się w środowisku sympatyków idei albertyńskiej, wywodzących się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara i Światło" z Krakowa, zwanych popularnie „Muminkami”. Do istnienia powołali ją oficjalnie w 1987 roku  śp. Zofia Tetelowska, śp. inż. Stanisław Pruszyński oraz kapelan „Solidarności” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, obecny Prezes Zarządu Fundacji. W latach 1987-2000, dzięki wysiłkowi pracowników i przyjaciół organizacji oraz pomocy sponsorów i darczyńców, wyremontowano stary dwór w Radwanowicach, będący macierzystą placówką Fundacji, oraz wzniesiono trzy nowe budynki. Dziś w Radwanowicach znajduje się schronisko dla osób niepełnosprawnych, świetlica terapeutyczna oraz warsztat terapii zajęciowej

Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym.

Pracownicy Fundacji organizują w tym celu wiele zajęć  terapeutyczno – rehabilitacyjnych: taneczne, muzyczne, rzemieślnicze, modelarskie oraz artystyczne. Dzięki warsztatom Podopieczni zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje – często niezwykłe – talenty.

I wlasnie w podkrakowskich Radwanowicach 1marca br dzieki finansowemu wsparciu Rotary Club Dortmund-Westentor i Rotary Club Kraków Centrum odbyla się uroczystość otwarcia Sali Doświadczania Świata oraz przekazania zakupionego sprzętu  rehabilitacyjnego w postaci bieżni elektrycznej, podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz łóżka  rehabilitacyjnego.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszymDarczyńcom z Rotary Club Kraków Centrum oraz Rotary Club Dortmund - Westentor, że zechcieli zaakceptować najpierw pomysł, projekt a później realizację całego przedsięwzięcia i jego finansowanie-powiedziała kierowniczka WarsztatuTerapii Zajęciowej Małgorzata Urbanik. Założeniem Sal Doświadczania Świata jest przebywanie w pomieszczeniu, w którym poddawani jesteśmy stymulacji zmysłów za pomocą całej gamy bodźców, w tym przypadku sala jest dostosowana do warunków i potrzeb osób niepełnosprawnych   którymi zajmujemy się już ponad 22 lata.
 
Sale Doświadczania Świata stwarzają doskonałe warunki pracy z dziećmi oraz dorosłymi osobami o różnym stopniu niepełnosprawności, osobami w podeszłym wieku, niewidomymi, pacjentami oddziałów psychiatrycznych itp. Z tym  , że każda grupa użytkowników wymaga odpowiedniego doboru i stopniowania stymulacji.

Dzięki istnieniu Sali Doświadczania Świata w radwanowickim Warsztacie Fundacji im. Brata Alberta, uczestnicy zajęć mogą „smakować” i poznawać świat w specjalnie stworzonych do tego warunkach. To pomieszczenie wyposażone w elementy dające bogatą ofertę pobudzania zmysłów w nastrojowym otoczeniu. Przysłonięte okna dają poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Ta terapia stwarza możliwość autentycznego przeżywania otoczenia tym, którzy są niepełnosprawni intelektualnie. To właśnie tu wielu  podopiecznych  Fundacji odnajdzie ciszę, spokój

Tablica upamiętniająca sponsorów W sali rehabilitacyjnej - podnośnik dla osób
poruszających się na wózkach
Sala Doświadczalna Świata

Podczas uroczystego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej nowe miejsce terapii Prezydent Rotary Club Krakow Centrum Renata Pawlikowska –Rosnowska  w swoim wystąpieniu podkreśliła iż:

 „--wieloletnie działania zaowocowały dziś otwarciem sali dla podopiecznych tego ośrodka;  dla ludzi którym pomoc nas wszystkich jest  niezbędna  a odrobina radości  na ich twarzach jest dla nas największą nagrodą.

Chcę z tego miejsca podziękować  Stanisławowi  Skwarczykowi  za to, że rozpoczął ten proces wraz z ówczesnym Prezydentem Klubu Rotary Dortmund Heinrich Urlichs.  

Piotrowi Filipowskiemu, że jako  jego następny prezydent stale  i ciągle wraz ze Stanisławem podtrzymywał relacje z Rotary Dortmund i oczywiście mojej poprzedniczcei Barbarze Kluczewskiej, która uczestniczyła w dalszej realizacji projektu.

Pragnę również podziękować  obecnemu Prezydentowi Rotary Club Dortmund  Markusowi  Kirch,

który sprawił, że środki te, w tym roku do nas dotarły i mogliśmy wspólnie sfinalizować projekt ”.

Obecni  byli  również  przedstawiciele   Zarządu  Fundacji, z jej Prezesem Ks Tadeuszem Zaleskim na czele  Najważniejsi jednak na tej uroczystości to osoby niepełnosprawne,  podopieczni , Fundacji, którzy z niecierpliwością czekali na otwarcie i możliwość skorzystania  z metody terapii polisensorycznej.  Zarówno Sala Doświadczania Świata jak i nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny ułatwi codzienną pracę z podopiecznymi Fundacji i w znaczący sposób wpłynie na ich codzienną rehabilitację.

Tą jakże miła uroczystość uświetnił występ zespołu „ Prawie na serio” działający w WTZ w Radwanowicach. Wszyscy zebrani byli pod wielkim wrażeniem doceniając wysiłek włożony

w przygotowanie  przedstawienia  .Nie obyło się bez pytań i rozmów na tematy osób niepełnosprawnych, metod rehabilitacji i potrzeb z tym związanych. A uśmiech i radość na twarzach podopiecznych Fundacji był dla wszystkich  największą  nagrodą. 

Grażyna Kornicka

 

 
www.punkt6.pl